HUISREGELS
Huisregels Live at Haven Lake.

Om alles in goede banen te leiden, zijn voor dit evenement een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.

De huisregels zijn samengesteld uit de huisregels van Jachthaven Kortenhoef, aangevuld met regels de huisregels van Haven Lake Village. Door het kopen van een kaartje stem je in met onderstaande regels:

1. U bent van harte welkom op het live concert. Wij bieden u een onvergetelijke avond en vragen u om de regels goed in acht te nemen en respect te hebben voor de omgeving in zijn geheel.

2. U dient zich netjes te gedragen op en rondom het terrein. Ook bij het verlaten van het terrein verzoeken wij u om rekening te houden met de buurtbewoners door geen overlast te veroorzaken.

3. Roken is op het terrein alleen toegestaan op de daarvoor bestemde rookplaats.
Roken in de boten is geheel verboden. Het is niet toegestaan om sigaretten op de grond of in het water te gooien. Wij verzoeken u om de sigaretten te deponeren in de daarvoor bestemde asbakken en pilaren. Ook het gebruik van e-sigaretten en shisha is niet toegestaan.

4. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol/drugs wordt de toegang geweigerd. Het is niet toegestaan om drugs/lachgas of andere verdovende middelen in bezit te hebben, te gebruiken. Bij geconstateerde overtreding worden de aangetroffen goederen in beslag genomen en wordt de betreffende persoon verzocht het terrein te verlaten. Het is niet toegestaan om verboden voorwerpen mee te nemen. Indien nodig zal de politie gealarmeerd worden

5. Indien de huisregels niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor passende maatregelen te nemen en eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen aan de gast worden verhaald.

6. Het is niet toegestaan om in de haven te zwemmen.

7. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd identificatiebewijs.

8. De minimum leeftijd is 21 jaar.

9. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd en kunnen gecontroleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.

10. Kaartjes mogen niet worden doorverkocht of worden weggegeven voor promotionele acties zonder toestemming van de organisatie

11. Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.

12. Meerdaagse combitickets zijn persoonsgebonden en kunnen gedurende de festivaldagen niet gedeeld worden met anderen.

13. Alcohol wordt niet onder 21 geschonken. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.

14. Het is verboden mee te nemen: - Professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur zonder toestemming van de organisatie - (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, lachgaspatronen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname. Bij constatering zal u worden overgedragen aan politie. - Spuitbussen zijn niet toegestaan. In het geval van zonnig weer, en wanneer dit nadrukkelijk gecommuniceerd wordt, is het toegestaan om knijpflesjes of pompflesjes zonnebrand mee te nemen, tot een maximale hoeveelheid van 200ml.

15.Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee naar buiten te nemen.

16.(Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.

17. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels, voorschriften en/ of aanwijzingen van de organisatie of personeel van het evenement.

18.De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.

19.Bedreigingen, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.

20.De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de locatie.

21.In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/ locatie.

22.De organisatie en de festivallocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.

23.Op de evenementen kunnen foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de festivallocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

24.De artiesten en de organisatie zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden en geluid te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

25.Persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden om promotionele acties en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. Deze mailings kunnen afkomstig zijn van andere evenementen - je e-mailadres zal echter nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden.

26.Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op de festivallocatie en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de festivalorganisatie.

27.Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

28.Oordoppen - Draag oordoppen. Bij geluidsdrukken hoger dan 80 dB is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Op deze manier hoor je de muziek nog steeds goed, kun je makkelijker communiceren met je vrienden en je beschermt je gehoor.

29.Er wordt geen gebruik gemaakt van tokens. U dient aan het einde van de avond uw rekening t.b.v. het eten en de drank af te rekenen bij uw hostess of bediending van het restaurant.

30. Wellicht gaat er – zonder dat u er wat aan kunt doen - toch iets kapot in een van de boten. U geeft simpelweg de schade door aan een van de medewerkers, liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor u het event verlaat. De organisatie handelt vervolgens voor u de schade z.s.m. af. Doel is om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk een beroep hoeft te worden gedaan op uw aansprakelijkheidsverzekering of waarborg zodat u alleen maar mooie herinneringen overhoudt aan uw bezoek. Mocht u andere zaken tegenkomen dan vernemen wij dit ook graag.

Contact:
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels dan kunt u contact opnemen via info@havenlakevillage.